RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buduje.my sp. z o.o. ul. Św Jana Pawła II 50c, 43-215 Studzienice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000841825 , NIP 6381841709, tel. 603699912, email: biuro@buduje.my, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Leki;
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży /kupnie/najmie/wynajmie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu),  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze;
 5. Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy;
 7. ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy;
 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

Napisz do nas