Działka budowlana- doskonała lokalizacja

Pszczyna -dz. budowlana w atrakcyjnej lokalizacji!

1321 m2

Bardzo dobra lokalizacja przy ul. Braci Jędrysików, spokojna nowo wyasfaltowana ulica z szybkim dostępem do DK1.

W okolicy zabudowa nowych domków jednorodzinnych, bliskie sąsiedztwo Śląskiego Centrum Tenisa.

Idealna lokalizacja na budowę domku jednorodzinnego.

15 minut spacerem do parku w pszczyńskiego.

Szybki dostęp do DK1 pozwala w 15 minut dotrzeć do Tychów lub 20 minut do Bielska-Białej.

Warunki Planu Zagospodarowania Przestrzennego dają możliwości zabudowy zgodnie z wytycznymi poniżej:

1)Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:

 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
  b) dopuszczone:
 • usługi nieuciążliwe wbudowane w obiekt mieszkalny,
 • funkcje gospodarcze i garaże,
 • urządzenia i obiekty infrastruktury sportu i rekreacji,
 • drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna,
 • zieleń towarzysząca;

2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,6,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 35%;

3) Zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy:

 • budynków mieszkalnych
 • 11,0 m, – budynków gospodarczych i garaży – 7,0 m,
  b) geometria dachów:
 • dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dachy spadziste w tym mansardowe oraz dopuszcza się dachy płaskie,
 • dla budynków gospodarczych i garaży minimalny kąt nachylenia połaci 200 oraz dopuszcza się dachy płaskie.

Zapraszamy na prezentację na miejscu.

Cena: 159900 zł
Metraż: 1321 m2
lokalizacja: Pszczyna
Typ nieruchomosci: Działka
transakcja: Sprzedaż
stan: Dostępne
statut: Brak
Wróć
Napisz do nas